E'lonlar va foydalanish yo'riqnomasi sahifasi

Malakaviy va maxsus imtihon topshiruvchilar diqqatiga !!

Imtihon sanalari

MAXSUS VA MALAKAVIY IMTIHON TOPSHIRUVCHILAR DIQQATIGA !!

  1. “Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligi, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish hamda ijtimoiy taraqqiyotning ilmiy asoslari va amaliy yo‘nalishlari” fanidan maxsus imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil, 29-30 noyabr, soat 08:30, SamDU Bosh binosi 213-xonada bo’lib o’tadi.

2. 01.02.04- Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 -yil 30-noyabr, soat 10:00, “Matematika” fakulteti 303-xonada bo’lib o’tadi.

3. 01.02.05–Suyuqlik va gaz mexanikasi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 25-noyabr soat 14:00, “Matematika” fakulteti, 204-xonada bo’lib o’tadi.

4. Tutash muhitlar mexanikasining tanlangan boblari, Tutash muhitlar mexanikasining sonli usullari, Analitik mexanikaning tanlangan boblari fanlaridan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 - yil 28-29-noyabr, soat 10:00, “Nazariy va amaliy mexanika” kafedrasida bo’lib o’tadi.

5. 01.04.05 – Optika ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 yil 30-noyabr, soat 10:00, “Fizika” fakulteti 28-xonada bo’lib o’tadi.

6. 01.04.09 - Magnit hodisalari fizikasi ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 yil 29-noyabr, soat 10:00, “Fizika” fakulteti, 60-xonada bo’lib o’tadi.

7. 02.00.02Analitik kimyo ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 30-noyabr, soat 10:00, Kimyo” fakulteti, 114-xonada bo’lib o’tadi.

8. 03.00.05 - Botanika ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 29-noyabr, soat 14:00, “Biologiya” fakulteti 213-xonada bo’lib o’tadi.

9. 03.00.06 Zoologiya  ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 28-noyabr, soat 10:00, “Biologiya” fakulteti, 105-xonada bo’lib o’tadi.

10. 03.00.08 - Odam va hayvonlar fiziologiyasi ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022- yil 25-noyabr, soat 10:00, “Biologiya” fakulteti 106-xonada bo’lib o’tadi.

11. “Umumiy biologiya”, “Molekulyar biologiya”, “Ovqatlanish va hazm fiziologiyasi” va “Hayvonlarning zamonaviy tasnifi va felogenizi” fanlari bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 22-23-24-noyabr, soat  14:00, “Biologiya” fakulteti 106-xonada bo’lib o’tadi.

12. “Hozirgi zamon ekologik muammolari” fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil, 28-noyabr, soat 9:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti 22-xonada bo’lib o’tadi.

13. 07.00.01-O’zbekiston tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 - yil 24-noyabr, soat 11:00, “Tarix” fakulteti, 112-xonada bo’lib o’tadi.

14. “Mutaxassislikning nazariy masalalari”, “Yangi va eng yangi davr tarixi va tarixshunosligi” hamda “O`zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik” fanlaridan qo`shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 - yil 22-23 - noyabr, soat 10:00, “Tarix” fakulteti, 112-xonada bo’lib o’tadi.

15. “Zamonaviy iqtisodiy nazariyalar” fanidan qo`shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 18-noyabr, soat 10:00, “Inson resurslarini boshqarish” fakulteti, 303-xonada bo’lib o’tadi.

16. 09.00.01-Ontologiya, gnoseologiya va mantiq ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2022-yil 18-noyabr, soat 15:00, “Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar” fakulteti, 1-xonada bo’lib o’tadi.

17. 09.00.02 - Ong, madaniyat va amaliyot shakllari ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2022-yil 16-noyabr, soat 10:00, “Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar” fakulteti, 1-xonada bo’lib o’tadi.

18. 09.00.03 - Falsafa tarixi ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2022-yil 21-noyabr, soat 14:00, “Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar” fakulteti, 1-xonada bo’lib o’tadi.

19. 09.00.04 - Ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2022-yil 23-noyabr, soat 09:00, “Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar” fakulteti, 1-xonada bo’lib o’tadi.

20. Zamonaviy falsafaning ontologik muammolari fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2022-yil 22 - noyabr, soat 14:00, “Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar” fakulteti, 1-xonada bo’lib o’tadi.

21. Fan falsafasi. Texnika falsafasi fani bo‘yicha qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish joyi va vaqti: 2022-yil 23-noyabr, soat 14:00, “Psixologiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar” fakulteti, 1-xonada bo’lib o’tadi.

22. 10.00.01-O‘zbek tili ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 30-noyabr, soat 10:00, “Filologiya” fakulteti, 4-xonada bo’lib o’tadi.

23. 10.00.05–Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti) ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 30-noyabr, soat 10:00, “Filologiya” fakulteti, 7-xonada bo’lib o’tadi.

24. “Lingvokulturologiya va matn tilshunosligi”, “Nazariy tilshunoslik va pragmalingvistika”, Hozirgi o`zbek tili fanlaridan qo`shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 28-29-noyabr, soat 9:00, 14:00 “Filologiya” fakulteti, 4-xonada bo’lib o’tadi.

25. 11.00.01 - Tabiiy geografiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 -yil 24-noyabr, soat 14:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 10-xonada bo’lib o’tadi.

26.  11.00.02 - Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 25-noyabr, soat 14:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 10-xonada bo’lib o’tadi.

27. 11.00.05 – Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 -yil 26-noyabr, soat 14:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 10-xonada bo’lib o’tadi.

28. “Umumiy yer bilimi” va “Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya” fanlaridan qo`shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 18-19-noyabr, soat 10:00, “Geografiya va ekologiya” fakulteti, 10-xonada bo’lib o’tadi.

29. 13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi ixtisosligi bo’yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 22-noyabr , soat 9.00, “Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim” fakulteti, 27-xonada bo’lib o’tadi.

30. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 24-noyabr, soat 14.00, “Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim” fakulteti 27-xonada bo’lib o’tadi.

31. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 25-noyabr, soat 14.00, “Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim” fakulteti 27-xonada bo’lib o’tadi.

32. Pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan qo‘shimcha malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022-yil 26-noyabr, soat 09.00, “Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim” fakulteti 27-xonada bo’lib o’tadi.

13.00.02 – Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (kimyo) ixtisosligi bo‘yicha mutaxassislik fanidan malakaviy imtihon

Imtihon o‘tkazish vaqti va joyi: 2022 -yil 29-noyabr, soat 10:00 “Kimyo” fakulteti, 114-xonada bo’lib o’tadi.

 

* Talabgorlar imtihonga belgilangan vaqtda shaxsini tasdiqlovchi hujjat (passport) bilan  kelishlari kerak